【dnf外挂网站】dnf信赖的脚步怎么过

发布时间:2021-05-19 22:11:02 所属栏目:游戏资讯

进入试炼房间后所仅闪烁绿色的地板可以行走,闪烁的绿色地板在被触碰后则会保持发亮状态。通过闪烁的绿色地板路线拾取3个金色光芒即可通关,若是走到非闪烁绿色地板则会扣除25%血量并回到起点。可以通过跳跃等方式跳过非闪烁绿色地板,需要注意的是房间内的飞虫会给玩家造成混乱状态,小心规避。

dnf信赖的脚步怎么过

详细答案:

进入试炼房间后所仅闪烁绿色的地板可以行走,闪烁的绿色地板在被触碰后则会保持发亮状态。

通过闪烁的绿色地板路线拾取3个金色光芒即可通关,若是走到非闪烁绿色地板则会扣除25%血量并回到起点。

可以通过跳跃等方式跳过非闪烁绿色地板,需要注意的是房间内的飞虫会给玩家造成混乱状态,小心规避。

------------------------------------------------------- 神马 头条 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------