【dnf外挂卡盟】dnf属性附加伤害叠加吗

发布时间:2021-05-19 22:26:15 所属栏目:游戏资讯

附加属性伤害和白字伤害一样可以叠加。附加伤害的机制是不会相互冲突的,但也不能说是相互叠加,只能说是多白字附加。比如镇魂和赫拉斯附加伤害套,那么攻击就会有一个11%和一个10%的附加伤害。

dnf属性附加伤害叠加吗

详细答案:

DNF伤害计算系统中,可以出现无数个附加伤害数值,它们之间不会冲突,不会以高的数值为准覆盖低的数值,附加的伤害方式是第一个数值+第二个数值+.....,而不是取它们的总和得出一个数值。

上图可以看出,该次攻击有3个附加伤害,伤害之间不会冲突,但不会显示为一个数字,有几件附加伤害的装备就出现几个数值,附加伤害总值等于几个附加伤害值的和。

------------------------------------------------------- 神马 头条 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------